www.sunnahmart.com
hollister outlet
hollister uk
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
nike free run
Omlazování a konzervace AB


Česky Slovensky English Deutsch Srbsky

Omlazování a konzervace asfalto-betonových povrchů

Reclamite |CRF | Neomex

V dnešní době není problémem jen rostoucí cena na výstavbu nových komunikací, ale hlavně vzrůstající náklady vynakládané na údržbu a opravy komunikací stávajících. Je proto nanejvýš nutné zachovat nové komunikace co nejdelší dobu v dobrém stavu a oddálit tak nutné opravy (konzervovat je) a zároveň omladit zkřehlé a zoxidované starší vozovky, aby se jim přinavrátila pružnost a zabránilo se tak prorůstání trhlin do síťových rozpadů a výtluků, což vede k celkovému rozpadu. Preventivní údržba je tou nejúčinnější a nejúspornější údržbou vůbec.

 

Reclamite 

Jedná se o produkt lídra amerického trhu, firmy Golden Bear Oil. Tato vodou ředitelná malténová emulze penetruje do povrchu vozovky, kde obnoví  původní chemické vlastnosti asfaltové směsi a vrátí  vozovce již ztracenou pružnost, čímž zakonzervuje povrch před degradací, utěsní ho před vodou a navrátí mu vzhled nového povrchu. Nejvhodnější použití jsou:
- vozovky do dvou let, než se začnou objevovat trhliny (významně oddálí vznik trhlin a vystupování kameniva),
- starší vozovky bez větších poruch (vrátí povrchu elastické vlastnosti a prodlouží jeho životnost)
- nedostatečně zhutněné povrchy při pokládce


aplikace malténové emulze Reclamite

nanášení písku

ošetřená silnice

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

CRF

Bohatá bitumenová emulze od Golden Bear Oil, který se používá na značně narušené povrchy (síťové rozpady, olupovaní, trhlinky), kde už klasický regenerátor, nebo konzervant nepomůže. Součástí systému je aplikace písku, který se ale nanáší až po vyštěpení emulze, čímž se zabezpečí lepší penetrace emulze do povrchu a zamezí pozdějšímu olupování. Materiál zůstává flexibilní a pevný. Do vozovky ho zatlačí samotná doprava. Výhodou aplikace je rychlost a jednoduchost. Vhodné použití:
- vozovky se síťovými rozpady
- vozovky, kde dochází k vystupování kameniva a olupování
- jako omlazovací emulze při recyklaci  za horka


aplikace CRF

nanášení písku

aplikace CRF

ošetřená silnice

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

ošetřené vs neošetřené

Neomex + Surfric

Jedná se o inovativní typ kationové emulze se širokým využitím pro víc druhů problémů. Omlazuje staré a zoxidované povrchy, utěsňuje povrchy před vnikáním vody a v neposlední řadě řeší drobné trhliny. Významně zlepší stav vozovky a prodlouží její životnost. NEOMEX je nejrozšířenější emulze ve Skandinávii. Společnost REKMA navíc získala licenci na protismykovou posýpku SURFRIC, která se osvědčila na mnoha letištích ve Skandinávii (Malmo, Goteborg, Uppsala, Nykoping, Oslo). Nejde o kamenivo nebo strusku, ale o prášek, který se nanese na povrch ošetřený emulzí (po vyštěpení emulze). Nastává chemická reakce, která zvýší koeficient tření a to dokonce na vyšší úroveň než byla před aplikací emulze. Aplikuje se při teplotě 50 až 60 °C. Ideální na aplikace, kde je potřeba rychle otevřít dopravu bez omezení rychlosti.


nanášení emulze Neomex

nanášení posýpky Surfric

změny koeficientu protismykového tření původní/po oštření emulzí/po nanensení Surfricu
EKOKOM - autorizovaná obalová společnost TOPlist