www.sunnahmart.com
hollister outlet
hollister uk
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
nike free run
Práce


Česky Slovensky English Deutsch Srbsky

Činnosti společnosti

Naše společnost nabízí několik činností pro údržbu a opravu různých druhů komunikací, zejména povrchů silnic, dálnic, letištních ploch a mostů, které můžeme rozdělit do několika kategorií:

Lokální údržba a oprava:

Zalévání/těsnění  

 • trhlin
 • dilatačních spár
 • mostních závěrů

Vysprávky

 • lokálních poruch
 • vylámaných rohů a hran
 • síových rozpadů
 • okolí kanalizací
 • okolí odvodňovacích žlabů
 • okolí kolejových tratí

 
Plošná údržba a oprava:

Plošné těsnění povrchů 

 • aplikace asfaltových emulzí
 • aplikace omlazovacích malténových emulzí
 • aplikace stavebních chemikálií 

Mechanická úprava povrchů 

 • broušení
 • drážkování
 • povrch vysokého tření HFS

Rozsáhlá oprava vozovek

 • kotvení CB desek
 • resonanční drcení RMI
 • demoliční práce

 

TOPlist