www.sunnahmart.com
hollister outlet
hollister uk
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
nike free run
Zálievkové hmoty


Česky Slovensky English Deutsch Srbsky

Zálievkové hmoty

Dlhoročný výskum preukázal, že zalievanie trhlín je najrentabilnejšia metóda ochrany ciest. CRAFCO systém prináša ekonomický spôsob predĺženia životnosti asfaltových  i betónových komunikácií. Mnoho štúdií a rozborov dokázalo, že keď sú trhliny utesnené vo vhodný čas, môže sa predĺžiť interval, pokým budú potrebné ďalšie zásahy, o dva až štyri roky. Mnoho štúdii preukázalo, že na každý utratený 1,- Cent na zalievanie trhlín sa ušetria 4,- Centy na neskorších rehabilitačných nákladoch. Pri iných ošetreniach sú náklady niekoľkonásobne väčšie na štvorcový meter, a preto
"Keď sú tesné rozpočty... je ten správny čas začať tesniť!"
 
Trhliny v asfaltových a betónových cestách sa objavia, je len otázkou kedy. Cestné trhliny sú neodvratné a bez správnej údržby a opravy to povedie k zrýchlenému trhaniu alebo výmoľom naďalej zhoršujúcim životnosť a použiteľnosť ciest. 

Výber zálievkovej hmoty
Pred každou aplikáciou je nutné zvoliť tu najoptimálnejšiu zálievkovú hmotu pre dané podmienky. V prvom rade je nutné určiť, či sa jedná o:
- vyplňovanie trhlín
- zalievanie trhlín
- zalievanie škár
Každý typ trhliny/škáry sa líši príčinou jej vzniku a veľkosťou pohybov, ku ktorým v nej dochádza. Naše zálievkové hmoty sa preto líšia svojimi elastickými vlastnosťami a je nutné zvoliť ten správny typ.

Na zálievkové hmoty sú taktiež kladené veľké nároky spôsobené klimatickými podmienkami v danej lokalite a to hlavne rozdielom medzi najnižšími a najvyššími teplotami, ku ktorým v priebehu roku dochádza. Zo širokej ponuky výrobkov spoločnosti CRAFCO Inc. sme vybrali len tie materiály, ktoré sú navrhnuté pre naše klimatické podmienky. Všetky zálievkové hmoty, ktoré Vám ponúkame, sú osvedčené na mnohých stavbách nielen u nás, ale i vo svete.

- vyplňovanie trhlín: je technika utesňovania trhlín, aby sa zabránilo prenikaniu vody do podložia a to na vozovkách, ktoré sú v obstojnom až  zlom stave, t.j. je na nich mnoho trhlín, ale ešte nedochádza ku štrukturálnemu zlyhaniu vozovky. Mali by byť vyplňované trhliny s pohybmi menšími než 4mm. Vyplnením týchto trhlín zakonzervujete alebo zlepšíte stav vozovky a predlžíte jej životnosť v priemere o 6 až 8 rokov.

- zalievanie trhlín: je technika utesňovania trhlín, aby sa zabránilo prenikaniu vody do podložia a to na vozovkách, ktoré sú v dobrom stave, teda majú zdravý materiál a ukazujú narušenie väčšinou vo forme tepelných alebo pracovných trhlín s pohybmi väčšími než 4mm. Najčastejším typom sú priečne trhliny vzdialené od seba 6 a viac metrov.
Obecne všetky postupy pri zalievaní trhlín zahŕňajú mechanické rozšírenie trhliny pomocou frézovania. Zalievaním trhlín obvykle predlžíte životnosť vozovky o 5 až 9 rokov.

- zalievanie škár: je technika utesňovania škár v cemento-betónových povrchoch, aby sa zabránilo vode v prenikaní do podložia a jeho narušovaniu. Najúspornejšia metóda, ako zaistiť optimálnu funkčnosť a životnosť CB povrchu, je navrhnutie zdravého a kvalitného systému utesnenia škár, ktorý bude funkčný dlhú dobu.

Tabulka použití hmot CRAFCO

 
čásť názov výrobku vyplňova-nie trhlín zalievanie trhlín zalievanie škár zalievanie škár medzi koľajnicami a AB/CB vyspráv-ky elastické mostné závery vodo-tesná izolácia
34202 Parking Lot Sealant EN  X X     X X  
34211 RoadSaver 211 EN X X X        
34515 RoadSaver 515 EN     X X      
34241 Asphalt Rubber Plus 241 EN X X          
34244 Asphalt Rubber Plus 244 EN X X   X      
34902 RoadSaver Silicone 902 NSL     X        
34903 RoadSaver Silicone 903 EN SL     X        
10233 SABA Sealer Field     X        
34952 TechCrete X     X X X  
34551 Waterproofing membrane             X
34656 Superseal LowMod     X        

Ak ste si zvolili optimálnu hmotu pre Vašu aplikáciu, môžete si pomocou kalkulátora spočítať, aké množstvo budete potrebovať. 
 

Kalkulátor spotreby

 

Asfaltové zálievky aplikované za horúca

Zálievky aplikované za studena

Špeciálne zálievky odolné PHM

Asfaltové pásy Qwikseal


  

EKOKOM - autorizovaná obalová společnost TOPlist