www.sunnahmart.com
hollister outlet
hollister uk
louis vuitton handbags
michael kors outlet online
nike free run
Zálivkové hmoty


Česky Slovensky English Deutsch Srbsky

Zálivkové hmoty

Dlouholetý výzkum prokázal, že zálévání trhlin je nejrentabilnější metoda ochrany silnic. CRAFCO systém přináší ekonomický způsob prodloužení životnosti asfaltových  i betonových komunikací. Mnoho studií a rozborů dokázalo, že když jsou trhliny utěsněny ve vhodný čas, může se prodloužit doba, než budou potřebné další zásahy, o dva až čtyři roky. Mnoho studií prokázalo, že na každou utracenou 1,-Kč na zalévání trhlin se ušetří 4,-Kč na pozdějších rehabilitačních nákladech. Při jiných ošetřeních jsou náklady několikanásobně větší na čtvereční metr, a proto
„Když jsou těsné rozpočty... je ten správný čas začít těsnit!"
 
Trhliny v asfaltových a betonových silnicích se objeví, je jen otázkou kdy. Silniční trhliny jsou neodvratné a bez správné údržby a opravy to povede k zrychlenému trhání nebo výmolům dále zhoršujícím životnost a použitelnost silnic. 

Výběr zálivkové hmoty
Před každou aplikací je nutné zvolit tu nejoptimálnější zálivkovou hmotu pro dané podmínky. V první řadě je nutné určit, zda se jedná o:
- vyplňování trhlin
- zalévání trhlin
- zalévání spár
Každý typ trhliny/spáry se liší příčinou jejího vzniku a velkostí pohybů, ke kterým v ní dochází. Naše zálivkové hmoty se proto liší svými elastickými vlastnostmi a je nutné zvolit ten správný typ.

Na zálivkové hmoty jsou rovněž kladeny velké nároky způsobené klimatickými podmínkami v dané lokalitě a to zejména rozdílem mezi nejnižšími a najvyššími teplotami, ke kterým v průběhu roku dochází. Ze široké nabídky výrobků společnosti Crafco Inc. jsme vybrali jen ty materiály, které jsou navrženy pro naše klimatické podmínky. Všechny zálivkové hmoty, které Vám nabízíme, jsou osvědčeny na mnoha stavbách nejen u nás, ale i ve světe.

- vyplňování trhlin: je technika utěsňování trhlin, aby se zabránilo pronikání vody do podloží a to na vozovkách, které jsou v obstojném až  špatném stavu, tj je na nich mnoho trhlin, ale ještě nedochází ke strukturálnímu selhání vozovky. Měly by být vyplňovány trhliny s pohyby menšími než 4mm. Vyplněním těchto trhlin zakonzervujete  nebo zlepšíte stav vozovky a prodloužíte její životnost v průměru o 6 až 8 let.

- zalévání trhlin: je technika utěsňování trhlin, aby se zabránilo pronikání vody do podloží a to na vozovkách, které jsou v dobrém stavu, teda mají zdravý materiál a ukazují narušení většinou ve formě tepelných nebo pracovných trhlin s pohyby většími než 4mm. Nejčastějším typem jsou příčné trhliny vzdálené od sebe 6 a víc metrů.
Obecně všechny postupy při zalévání trhlin zahrnují mechanické rozšíření trhliny pomocí frézování. Zaléváním trhlin obvykle prodloužíte životnost vozovky o 5 až 9 let.

- zalévání spár: je technika utěsňování spár v cemento-betonových površích, aby se zabránilo vodě v pronikání do podloží a jeho narušování. Nejúspornější metoda, jak zajistit optimální funkčnost a životnost CB povrchu, je navržení zdravého a kvalitního systému utěsnění spár, který bude funkční dlouhou dobu.
 

Tabulka použití hmot CRAFCO

 
část název výrobku vyplňování trhlin zalévání trhlin zalévání spár zalévání spár mezi kolejemi a AB/CB vysprávky elastické mostní závěry vodotěsná izolace
34202 Parking Lot Sealant EN  X X     X X  
34211 RoadSaver 211 EN X X X        
34515 RoadSaver 515 EN     X X      
34241 Asphalt Rubber Plus 241 EN X X          
34244 Asphalt Rubber Plus 244 EN X X   X      
34902 RoadSaver Silicone 902 NSL     X        
34903 RoadSaver Silicone 903 EN SL     X        
10233 SABA Sealer Field     X        
34952 TechCrete X     X X X  
34551 Waterproofing membrane             X
34656 Superseal LowMod     X        

Pokud jste si zvolili optimální hmotu pro Vaši aplikaci, můžete si pomocí kalkulátoru spočítat, jaké množství budete potřebovat. 
 

kalkulátor spotřeby

 

Asfaltové zálivky aplikované za horka

Zálivky aplikované za studena

Speciální zálivky odolné PHM

Asfaltové pásy Qwikseal


  

EKOKOM - autorizovaná obalová společnost TOPlist